Ciri-ciri makhluk hidup

Setiap hal didunia ini memiliki ciri-cirinya tersendiri. Begitu juga dnegan makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh benda mati. Apa sajakah ciri-ciri tersebut? Manusia bernafas, kucing berlari, tumbuhan melakukan fotosintesis adalah contohnya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah hanya hal tersebut? Tentu saja tidak. Ini dia pembahasan ciri-ciri makhluk hidup.

         Bernafas

Setiap makhluk hidup memerlukan udara. Manusia bernafas, hewan bernafas begitu juga dengan tumbuhan. Nama ilmiah dari bernafas adalah respirasi. Dengan bernafas terjadi pertukaran antara oksigen (O2) dengan karbon dioksida (CO2). Oksigen yang masuk akan digunakan untuk membakar zat makanan yang ada dalam tubuh (oksidasi biologi). Adapun hasil dari oksidasi biologi adalah karbondioksida + uap air + energi.

Baca juga : Sistem pernapasan manusia

      Memerlukan makanan

Makhluk hidup juga memerlukan makanan dalam kehidupannya. Tanpa makanan makhluk hidup tidak dapat bertahan lama. Contohnya adalah singa memakan kerbau. Dari makanan tersebut akan dihasilkan energi. Makanan tersebut dibakar oleh oksigen dan menghasilkan energi (oksidasi biologi)
Baca juga : Sistem pencernaan manusia

       Bergerak

Berjalan dan berlari adalah salah satu bukti bahwa makhluk hidup bergerak. Apakah tumbuhan bergerak?  Ya, tumbuhan bergerak. Namun, tumbuhan melakukan gerak semu. Apa buktinya? Tumbuhan akan tumbuh mengarah ke arah datangnya sinar matahari.

      Mengeluarkan zat sisa (ekskresi)

Proses oksidasi biologi menghasilkan zat sisa.  Zat sisa ini jika tidak dibuang akan menjadi racun bagi tubuh. Oleh sebab itu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan dalam berbagai cara. Sebagai contoh manusia memiliki ginjal, kulit, paru-paru, dan hati sebagai organ eksresi.

      Berkembang biak

Dalam upaya mempertahankan jenis. Makhluk hidup akan berusaha menghasilkan keturunan. Makhluk hidup dapat berkembang secara generatif maupun vegetatif. Contoh : tunas pada pohon bambu dan pohon pisang. Manusia dan hewan vertebrata secara alami hanya dapat bereproduksi secara seksual atau generatif.

      Tumbuh dan berkembang

Setelah keturunan baru dihasilkan, keturunan itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan berkembang berbeda. Apa yang membedakan. Perkembangan adalah perubahan bentuk makhluk hidup menuju fase kedewasaan. Sedangkan pertumbuhan adalaah pertambahan dan pembesaran sel-sel tubuh yang bersifat irreversible (tidak dapat kembali)

       Peka terhadap rangsangan (iritabiltas)

Maksud  dari peka terhadap rangsangan adalah sifat makhuk hidup yang mampu menanggapi rangsangan dari lingkungan. Adapun contoh dari iritabilitas adalah daun putri malu yang mengatup saat disentuh. Manusia yang teriak ketika kesakitan.

      Adaptasi terhadap lingkungan

Semua makhluk hidup akan beradaptasi ini berarti makhluk hidup mampu menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Adaptasi terbagi menjadi 3. Adaptasi fisiologis, adaptasi morfologis, adaptasi tingkah laku.
Demikian ulasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih dan sampai jumpa

2 thoughts on “Ciri-ciri makhluk hidup”

Leave a Comment